رکوردشکنی صادرات سیمان تاجیکستان در سال 2018

TajikistanToday.org(Persian)

کارخانه های سیمان تاجیکستان طی 10 ماه سال جاری برای نخستین بار در تاریخ این کشور بیش از 1 میلیون و100 هزار تن از این محصول مهم ساختمانی را به خارج صادر کردند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، تولید سیمان در این کشور طی سال جاری برای بار نخست به 3 میلیون و200 هزار تن رسید که از این میزان 1 میلیون و100 هزار تن به ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان صادر شده است.

با افزایش تولید سیمان در تاجیکستان میزان صادرات این محصول مهم ساختمانی در سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته است. دراین میان ازبکستان با خرید 670 هزار تن سیمان از تاجیکستان در سال جاری مهم ترین بازار خارجی سیمان تاجیکستان شد. تاجیکستان همچنین درسال جاری به افغانستان 423 هزارتن و به قرقیزستان 80 هزارتن سیمان صادرکرده است. تاجیکستان سال گذشته به این 3 کشور 300 هزار تن سیمان صادر کرده بود. در تاجیکستان 12 کارخانه تولید سیمان فعالیت می کند که در 15 سال اخیر با سرمایه گذاری و کمک فنی متخصصان چینی ساخته شده است. براساس آمار وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در این کشور زمینه تولید سالانه نزدیک به چهار میلیون تن سیمان وجود دارد.

به دلیل نبود گاز در تاجیکستان کارخانه های تولید سیمان این کشور از زغال به عنوان سوخت اصلی استفاده می کنند.


TajikistanToday.Org on Facebook:

https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s