افزایش سفر گردشگران روسی به تاجیکستان

TajikistanToday.org(Persian),
نود و دو هزار گردشگر روسی برای دیدن جاذبه های گردشگری تاجیکستان از ابتدای امسال به این کشور سفر کرده اند که درمقایسه با دوره مشابه سال قبل یک درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسایت اسپوتنیک، مرکز تحلیلی توراستات روسیه اعلام کرده است که تاجیکستان اکنون درردیف کشورهای جذاب برای گردشگران روسی قرار گرفته است.

دراین رده بندی 62 کشورجهان به عنوان مقصد سفرگردشگران روسی معرفی شده که تاجیکستان درجایگاه 41 واقع شده است.
گفته می شود که بیشتر گردشگران روسی، کوهنوردی درارتفاعات قله های بالای 7 هزارمتری استقلال و اسماعیل سامانی درکوههای بدخشان تاجیکستان را ترجیح داده اند.
کوهستانی بودن قلمرو ولایت بدخشان این منطقه را از ظرفیت های فراوانی برای جذب گردشگران خارجی ازجمله روسها برخوردار کرده است.

درمیان کشورهای آسیای مرکزی قرقیزستان برای گردشگران روسی هدف نخست گردشگری است و امسال 193 هزارنفر از اتباع روسی از این کشور دیدن کرده اند.

در این مدت همچنین 114 هزارگردشگرروسی به ازبکستان سفرکرده اند.

دولت تاجیکستان تلاش می کند با استفاده ازامکانات طبیعی، گردشگران خارجی بیشتری را به این کشور جلب کند.

رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2018 را سال رشد گردشگری وهنرهای مردمی نامیده است.


Visit us on Facebook:

https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s