پوتین: تا برقراری صلح در افغانستان همکاری نظامی جمهوری تاجیکستان و روسیه ادامه میابد

TajikistanToday.Org(Persian),

به نقل از گزارش اینترفاکس، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان درباره چشم انداز مذاکرات با طالبان، پوتین تأکید کرد که روسیه تا زمانی که وضعیت در افغانستان به سامان نرسد، پایگاه نظامی خود را در تاجیکستان تقویت خواهد کرد.
پوتین همچنین خاطر نشان کرد که دولت در کابل به سختی حداقل دو سوم کشور را کنترل می‌کند.
وی گفت: “ما معتقدیم که حل و فصل وضعیت در افغانستان تنها با توافق میان تمام طرفین روند سیاسی در خود افغانستان امکان پذیر است. خوب، تا آن زمان ما بایستی پایگاه نظامی خود را در تاجیکستان تقویت کنیم.”
به گفته پوتین، روسیه آماده است تا در حل و فصل منازعات افغانستان، و همچنین توسعه همکاری اقتصادی با این جمهوری، همکاری داشته باشد. او ابراز امیدواری کرد که تمام نیروهای سیاسی و گروه های قومی افغانستان بتوانند میان خود به توافق برسند.
پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی روسیه در خارج از کشور است که در دو شهر دوشنبه و قرغان تپه (باختر) واقع شده است.
بر اساس توافقنامه‌ای که در اکتبر 2012 امضا شده است، واحدهای نظامی روسیه در تاجیکستان تا سال 2042 مستقر خواهند بود.


TajikistanToday.Org، on Facebook:

https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s