خواجه آبگرم در تاجیکستان

TajikistanToday.Org (Persian),

بعد از منطقه ورزآب در 42 کیلومتری دوشنبه یک جاده فرعی در سمت چپ شما را به خواجه‌آب‌گرم می‌رساند. تفریح‌گاه و استراحت‌گاه خواجه‌آب‌گرم از بزرگراه قابل دیدن نیست.
خواجه آبگرم یک منطقه بسیار زیبا، دیدنی و کوهستانی در ارتفاع 2300 متری می‌باشد. زیبایی‌های طبیعی این منطقه غیرقابل توصیف می‌ّباشد.
یکی از چیزهای طبیعی و دیدنی خواجه آبگرم خارج شدن بخار داغ از دل کوه می باشد که با سنگهای رودخانه ای تبدیل به سونای طبیعی بخار شده است که بهترین و طبیعی ترین سونای بخار دنیا می باشد.
خواجه آبگرم دارای هتل و مهمانسرا و استخرهای آب گرم یکی از مناطق گردشگری تاجیکستان می باشد.

TajikistanToday.Org on Facebook:
https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s