امکان احداث خط راه آهن بین جمهوری تاجیکستان و افغانستان

TajikistanToday.Org(Persian),

شفقنا, یک خبرگزاری در افغانستان از بررسی خط راه آهن بین دو کشور همسایه تاجیکستان و افغانستان خبر میدهد. به گفته این خبرگزاری، کشورهای تاجیکستان و پاکستان می‌خواهند تا برای بهبود روابط اقتصادی خود، از مسیر افغانستان، خط آهن اعمار نمایند.
این مسیر قرار است که از طریق مسیر پیشاور ــ جلال‌آباد به طرف تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه مورد بررسی قرار گیرد.
روزنامه داون چاپ پاکستان از قول شیرعلی جانونوف سفیر تاجیکستان در پاکستان نوشته است که پاکستان میان کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای جهان همانند یک پل ارتباطی بوده که باید برای بهبود روابط اقتصادی خود با این کشور و کشورهای دیگر حهان، خط آهنی اعمار نماییم.
او هم‌چنان گفته است که راه مواصلاتی یکی از پایه‌های اساسی همکاری برای پاکستان و کشورهای دیگر هم‌چون افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان می‌باشد که در بخش اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در گزارش از قول سعد رفیق، وزیر راه آهن پاکستان نیز نوشته شده است که راه آهن میان تورخم و کابل که بعدها به‌طرف تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه توسعه خواهد یافت، دور جدیدی از توسعه اقتصادی برای افغانستان و پاکستان را پدید خواهد آورد.
او هم‌چنان گفته است خط آهن از مسیر افغانستان یک همکاری حیاتی با آسیای میانه همسایه خواهد بود.
اقای رفیق هم‌چنان گفته است که پاکستان به زودی مطالعات خود در مورد مسیر پیشاور ــ جلا‌آباد را تکمیل خواهد کرد.

TajikistanToday.Org on Facebook:
https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s