جلب بیشتر بانوان به ساختار های حکومتی به دستور ریاست جمهوری

امامعلی رحمان، رییس جمهوری تاجیکستان جلب بیشتر بانوان به ساختار های حکومتی این کشور را خواستار شد.
به گزارش صدای خراسان به نقل از سامانه ریاست جمهوری تاجیکستان ، رحمان روز دوشنبه در جلسه سالانه حکومت از مقامات این کشور خواست تا زمینه ادامه تحصیلات عالیه دختران و جذب آن ها را به ساختارهای حکومتی فراهم کنند.
رییس جمهوری تاجیکستان در این جلسه از کم بودن نمایندگان بانوان در اداره های دولتی به عنوان مدیر و کارمند انتقاد کرده است.
تاجیکستان تنها کشور فارسی زبان و یکی از معدود کشورهای مسلمان به حساب میاید، که به طور عملی زن و مرد را از حقوق برابر بهره مند ساخته است.
رئیس جمهور این کشور تاکید ویژه ای بر محقق شدن این برابری در تمامی امور جامعه، مخصوصا در پست های کلیدی و اثر گزار، دارد.

TajikistanToday.Org on Facebook:
https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s