رشد قابل توجه مبادلات تجاری جمهوری تاجیکستان

TajikistanToday.Org(Persian),

میزان گردش مالی تاجیکستان با بیشتر کشورهای عضو «شانگهای» در سال گذشته میلادی بجز هند و قزاقستان افزایش یافته است.
بنابر داده های آماری دولت تاجیکستان، حجم مبادله تجاری این کشور با کشورهای عضو شانگهای در یک سال گذشته بیش از 2.9 میلیارد دلار بوده که بیش از 2.351 میلیارد دلار از آن با واردات محصولات از این کشور ها به تاجیکستان مرتبط است.
طی این مدت گردش مالی تاجیکستان با بیشتر کشورهای عضو شانگهای بجز هند و قزاقستان یافته است.
حجم گردش مالی تاجیکستان و هند در سال گذشته میلادی با کاهش 22.4 در صدی رو به رو و بیش از 20.4 میلیون دلار است.
مبادلات تجاری تاجیکستان با قزاقستان در این دوره بیش از 836.5 میلیون دلار براورد شده است.
شرکای اصلی تجاری تاجیکستان در این دوره از جمله اعضا سازمان همکاری شانگهای روسیه، چین و قزاقستان بودند.
حجم مجموع تجارت تاجیکستان با این کشور در مدت ذکر شده بیش از 2.510 میلیارد دلار برآورد شده است.
از سوی دیگر مبادلات تجاری تاجیکستان در سال گذشته میلادی با ازبکستان 2.3 برابر و با قرقیزستان 27.7 در صد رشد کرده است.
واردات محصولات مختلف از کشورهای شانگهای به تاجیکستان به طور عمده از صادرات محصولات «دوشنبه» به این کشورها بجز ازبکستان بالاتر است.
در گردش مالی تاجیکستان و ازبکستان صادرات محصولات تاجیکی از واردات محصولات ازبکی به این کشور بیشتر است.


TajikistanToday.Org، on Facebook:

https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s