بازگشایی مرز مشترک بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان

TajikistanToday.Org(Persian),

تاجیکستان، براساس درخواست افغانستان، مرز مشترک را برای رفت و آمد موترها و عابرین به روی ترافیک گشوده است.
به گزارش اسپوتنیک به اشاره به کمیته امنیت ملی تاجیکستان، پل موتر رو و عابرین بر سر رودخانه پنج که منطقه شمس الدین تاجیکستان را با شمال افغانستان پیوند می دهد، در پایان هفته گذشته به روی ترافیک گشوده شد.
این پل که 180 متر طول دارد و به کمک اتحادیه اروپا ساخته شده است و در ماه اگست سال گذشته بطور یک طرفه از سوی تاجیکستان بسته شده بود.
یک منبع از کمیته ملی امنیت ملی تاجیکستان به این خبرگزاری گفت، پل موتر رو و عابرین بر سر رودخانه پنج که منطقه شمس الدین تاجیکستان را با شمال افغانستان پیوند می دهد، به خواهش جانب افغانستان در پایان هفته گذشته به روی ترافیک گشوده است.
قابل یاد آوریست که پل حدود شش ماه پیش به دلیل فعال شدن جنگجویان طالب و قاچاقچیان مواد مخدر به روی رفت و آمد وسایل نقلیه و عابرین، بسته شده بود.

TajikistanToday.Org، on Facebook:

https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s