همایش بین المللی در دوشنبه

TajikistanToday.Org(Persian),
همایش مقامات مرزبانی کشور های منطقه امروز 26 فوریه درشهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار می شود.
به گزارش صدای خراسان به نقل از اوستا، در این همایش مقامات مرزبانی کشورهای تاجیکستان و جمهوری های منطقه آسیای مرکزی، روسیه و افغانستان شرکت می کنند.
موضوع اصلی همایش مقامات مرزبانی کشورهای منطقه بررسی تحولات منطقه در پرتو تحولات افغانستان است.
همچنین امروز مقامات در کنفرانس علمی- کاربردی بین المللی مسایل امنیتی شرکت خواهند کرد.
این کنفرانس در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار خواهد شد.

TajikistanToday.Org، on Facebook:

https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s