پیشنهاد دانشمندان تاجیکستان برای کاهش دام

TajikistanToday.Org(Persian),
دانشمندان پژوهشگاه های گیاه شناسی، فیزیک و ژنیتیک وابسته به فرهنگستان علوم تاجیکستان پیشنهاد کرده اند که به دلیل کم بودن چراگاه، خوراک دام و زمین های تحت کشت در این کشور باید تعداد گاو، گوسفند و بز کاهش داده شود.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خبرگزاری آسیا پلوس، این دانشمندان گفته اند که طی سالهای اخیر شاهد تخریب چراگاهها، فرسوده شدن زمین های تحت کشت برای خوراک دام و از بین رفتن منابع آب، گیاهان دارویی و جنگلها هستند که برای جلوگیری ازادامه این روند باید تعداد دام کاهش یابد.
به عقیده دانشمندان اگراین برنامه اجرایی نشود پس از چند دهه تعداد قابل ملاحظه ای از زمینهای تحت کشت در تاجیکستان به بیابان تبدیل خواهد شد.
براساس آمار رسمی دراوایل سال 2019 درتاجیکستان 5 میلیون و600 هزار راس دام سبک و 2 میلیون و 400 هزار راس دام سنگین ثبت شده که حجم چراگاههای این کشورهمگی 3 میلیون و 800 هزار هکتار است. از این رو برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در تاجیکستان باید حجم چراگاهها با تعداد دام دراین کشور تطابق داده شود و تنها راه موثرعملیاتی کردن برنامه کاهش تعداد دام می باشد.
قربان علی پرتایف کارمند فرهنگستان علوم تاجیکستان می گوید، با وجود کمبود گوشت و شیر در این کشور، حکومت باید برنامه کاهش تعداد دام و افزایش مرغداری را اجرایی کند تا از ادامه نخریب محیط زیست جلوگیری شود.


TajikistanToday.Org، on Facebook:

https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s