دیدار وزیر داخله جمهوری تاجیکستان از چین

TajikistanToday.Org(Persian),

ژائو کجی، یکی‌ از مقامات بلندپایه چین در وزارت امنیت و داخله، روز پنج شنبه گفت که چین امیدوار است تا با جمهوری تاجیکستان در زمینه اجرای قانون و امنیت همکاری کند.

ژائو در دیدار با رمضان رحیم زاد، وزیر داخله تاجیکستان که به چین سفر کرده است، این‌ اهدف را اظهار داشت.

وی از مقامات هر دو کشور خواست تا هماهنگی مهم رهبران دو کشور و همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی، امنیت در زمینه زیر ساخت ها و کنترل مرزها و همچنین ایجاد ظرفیت اجرای قانون بررسی شده را به مرحله اجرایی برسانند.

وی اظهار داشت که امیدوار است دو کشور بتوانند یک ساز و کار همکاری ایجاد کنند و یک فصل جدید در روابط دوجانبه مخصوصا در زمینه امنیت و اجرای قانون ایجاد کرده و توسعه همکاری های استراتژیک جامع را ارتقا دهند.

رحیم زاده گفت که کشورش آمادگی دارد با چین در این موارد همکاری داشته باشد.

TajikistanToday.Org، on Facebook:

https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s