دورنمای پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اوراسیا

TajikistanToday.Org(Persian),

اواخر ماه مارس میلادی نشست “دورنمای پیوستن تاجیکستان به اتحادیها اقتصادی اوراسیا” با حضور سفیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوشنبه، کارشناسان و تحلیلگران روس، تاجیک و آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان برگزار شد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه تاج ویک، رحمان اولماس اف استاد دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان در این نشست تاکید کرده بود که عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نفع کارگران مهاجر تاجیک خواهد شد. درحالی که تاجیکستان به دلیل عضویت نداشتن در اتحادیه و مشخص نبودن جایگاه حقوقی کارگران مهاجر خویش در روسیه همه ساله 500 میلیون دلار درامد مالی این افراد را دست می دهد.
اکثر شرکت کنندگان در این نشست معتقدند یکی از امتیازات پیوستن تاجیکستان به این اتحادیه، فراهم شدن زمینه خروج این کشور از بن‌بست ارتباطی است؛ چرا که راه آهن تاجیکستان مستقیما به شبکه ریلی سایر کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا متصل خواهد شد. زیرا دسترسی به بازارهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از دیگر امتیاز تاجیکستان عنوان می‌کند که می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه و اشتغال‌ زایی در داخل این جمهوری گردد.
از سوی دیگر آزادی حرکت نیروی کار تاجیکستانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، معافیت کارگران مهاجر از پرداخت هزینه مجوز کار و اقامت و برخوردار شدن آنان از بیمه درمانی و حقوق بازنشستگی از دیگر مزیت‌های پیوستن به این اتحادیه است که از نگاه مالی و حقوقی برای کارگران مهاجر تاجیکستانی بسیار مهم است.


TajikistanToday.Org auf Facebook:
https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s