دعوت از ریاست جمهوری تاجیکستان برای سفر به فرانسه

TajikistanToday.Org(Persian),
وزیر مشاور در امور خارجه فرانسه در سفر به تاجیکستان با رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.
به نقل از خبرگزاری فارس، «ژان باتیست لوموان» وزیر مشاور در امور خارجه فرانسه در سفر به «دوشنبه» و در دیدار با «امامعلی رحمان» پیام دعوت «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری کشورش را برای سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به پاریس به او ابلاغ کرد.
دو طرف در این دیدار مسایل امنیتی، اقتصادی، علمی و آموزشی و فرهنگی را بررسی کردند.
رحمان نیز در این دیدار از فرانسه برای حمایت دائمی از تاجیکستان در زمینه تطبیق طرح های سرمایه گذاری دارای اهمیت ملی و منطقه ای، بخش خصوصی، کشاورزی و اجتماعی، همچنین پشتیبانی از ابتکارات بین‌المللی «دوشنبه» در زمینه آب، بویژه رفع پیامدهای تغییر اقلیم، مدیریت ذخایر آبی و مبارزه با تروریسم و افراط‌ گرایی بین المللی قدردانی کرد.
دو طرف همچنین حوزه های سرمایه گذاری، انرژی، فعالیت مهندسی و مشورتی، حمل و نقل، ارتباطات و کشاورزی را برای همکاری های آینده تاجیکستان و فرانسه مهم ارزیابی کردند.
وزیر مشاور در امور خارجه فرانسه و رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار بر ایجاد خط پروازی میان دو کشور، برگزاری نمایشگاه های نقاشی، تاریخی و فرهنگی و توسعه بیشتر همکاری های تجاری و اقتصادی تاکید کردند.
راههای توسعه روابط بین دوشنبه و پاریس در چارچوب راهبرد جدید اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی از دیگر محورهای گفت‌وگوی رحمان و لوموان بود.


auf Facebook:
https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s