بازسازی و ساخت اتوبان در مسیر دوشنبه-باختر

TajikistanToday.Org(Persian),
نخست وزیر تاجیکستان از روند بازسازی راه دوشنبه – باختر مطلع گردید.
به نقل از سامانه وزارت حمل و نقل تاجیکستان ، قاهر رسول زاده پس از آشنایی با روند بازسازی مسیر بین پایتخت این کشور با شهر باختر مرکز ولایت ختلان گفت، با سرعت فعلی کار نمی توان انتظار داشت که تا سال 2023 این طرح تکمیل شود.
مسوولان شرکت چینی ” سین کیانگ بایسین ” مجری طرح بازسازی راه دوشنبه – باختر دلیل عقب افتادن از جدول زمانی تعیین شده برای تکمیل این جاده را مساعد نبودن شرایط اقلیمی و کوهستانی بودن مسیر عنوان کرده اند.
براساس طرح تایید شده باید عرض راه دوشنبه – باختراز 16 تا 27 متر توسعه یابد که در حال حاضر 12 متر است.
برای بازسازی این مسیر که 82 کیلومتر طول دارد و باید در دو مرحله انجام شود، نزدیک به 114 میلیون دلار اختصاص خواهد یافت.
درحال حاضر از این میزان سرمایه گذاری به مبلغ بیش از 38 میلیون دلار کار بازسازی انجام شده است.
دراین مراحل ساخت دو پل ارتباطی بر روی رودخانه های کافرنهان و وخش مد نظر است. همچنین نصب پانل های برقی که با استفاده از نور خورشید روشنایی این راه را در شب ها تامین خواهد کرد، برنامه ریزی شده است.

TajikistanToday.Org on Facebook:
https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s