بانک رشد آسیا به دنبال ایجاد دالان تجاری میان تاجیکستان و کشورهای همسایه

TajikistanToday.Com(Persian),
بانک رشد آسیا طرح ایجاد دالان اقتصادی میان شهرهای خجند تاجیکستان، تاشکند ازبکستان و شیمکند قزاقستان را ارایه کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسیا پلوس، بانک رشد آسیا اعلام کرده است که برای آموزش این موضوع مبلغ 800 هزار دلار کمک اختصاص خواهد داد.
از دیدگاه بانک رشد آسیا درقلمرو سه ولایت سغد تاجیکستان، تاشکند ازبکستان و ترکستان قزاقستان بیش از 15 درصد از جمعیت آسیای مرکزی به سر می برند که میان این سه منطقه راههای ارتباطی زمینی وجود دارد و این، زمینه استفاده از ظرفیت های اقتصادی و تجاری را فراهم می سازد.
کارشناسان بانک جهانی تاکید کرده اند به دلیل بهبود روابط تاجیکستان و ازبکستان و مناسبات سازنده این دو کشور با قزاقستان شرایط استفاده از گسترش همکاری های این سه منطقه در بخشهای تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی وجود دارد که موجب اشتغالزایی، ساخت کارخانه های مشترک و مراکز تجاری جدید خواهد شد.
این کارشناسان اعلام کرده اند برای بررسی این موضوع نیاز به سه سال زمان وجود دارد که مقامات ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان نیز از این طرح حمایت کرده اند.
چنین طرحهایی می تواند موجب گسترش همگرایی بیشتر منطقه ای و همکاری های کشورهای آسیای مرکزی در بخشهای اقتصادی و تجاری شود.

TajikistanToday on Facebook:
https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s