سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در پروژه نیروگاه برق آبی در تاجیکستان

TajikistanToday.Org(Persian),
اتحادیه اروپا برای ساخت و ساز یک نیروگاه برق آبی در استان بدخشان تاجیکستان 20 میلیون یورو به این کشور اختصاص می دهد.
هفتمین نشست کمیته همکاری های تاجیکستان و اتحادیه اروپا و دومین نشست کمیته فرعی همکاری در شهر «دوشنبه» با حضور مقامات عالی رتبه این سازمان و تاجیکستان برگزار شد.
هیات تاجیکستان در این نشست را «ذوقی ذوقی زاده» معاون اول وزیر توسعه اقتصادی و تجارت این کشور و هیات اتحادیه اروپا را «لیوک دیوین» رئیس دفتر در امور روسیه و آسیای مرکزی کمیته اروپا بر عهده داشت.
در پایان نشست طرفین عنوان کردند که با هدف توسعه و بهبود رفاه قشر آسیب پذیر برای استفاده از انرژی، اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو برای اجرایی نیروگاه «سیبزار» به تاجیکستان کمک می‌کند.
نیروگاه سیبزار در ناحیه «رشت قلعه» استان بدخشان و بر روی رودخانه «شاخدره» احداث می شود.
در این نیروگاه که ظرفیت آن 10 مگاوات را تشکیل می‌دهد تولید 60 میلیون کیلووات ساعت برق در سال برنامه ریزی شده است.
ساخت و ساز این نیروگاه در سال 2015 میلادی آغاز یافته بود، اما بعد از مدتی قطع شد. در اوایل سال جاری میلادی دولت تاجیکستان از جستجوی سرمایه گذار برای پیاده سازی این طرح خبر داده بود.
هزینه کلی ساختمان این پروژه 36.8 میلیون دلار را برآورد شده است.

TajikistanToday on Facebook:
https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s