افزایش صادرات انرژی و ارزآوری برای جمهوری تاجیکستان در نیمه اول سال

TajikistanToday.org(Persian),
تاجیکستان در ماه ژانویه تا مه 2019 بیش از 26.3 ملیون دلار را از عرضه برق به کشورهای همسایه به دست آورده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال 2018، میزان صادرات برق 52.2 درصد افزایش یافته است. سال گذشته، در طول این دوره، میزان صادرات برق بیش از 17.3 میلیون دلار بود.

در همین حال، مقامات انرژی تاجیکستان اطلاعاتی را درباره میزان عرضه برق به کشورهای همسایه اعلام نکرده اند اما اشاره کردند که برق ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان تامین شده است.

تاجیکستان قصد دارد تا صادرات برق را به افغانستان و ازبکستان در سال 2019 افزایش دهد. طبق قراردادهای امضا شده، حدود 3/2 میلیارد کیلووات ساعت برق برای کشورهای همسایه تهیه شده است. یعنی 1،6 میلیارد کیلووات ساعت برای هر کشور.

به گفته وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان، در سال 2018، بیش از 2،4 میلیارد کیلووات ساعت برق در خارج از کشور عرضه شد. با صادرات برق، این کشور حدود 77 میلیون دلار ارز دریافت کرده است‌

هزینه هر کیلووات انرژی برای افغانستان در سال 2018، 4.11 سنت بود، و برای ازبکستان این رقم 2 سنت بوده است.

از آغاز سال 2019 تاجیکستان بیش از 8.3 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده است که 7.6 درصد بیشتر از سال 2018 است.

نیروگاه های آبی تا به حال بیش از 7.4 میلیون کیلووات ساعت انرژی و نیروگاه های حرارتی بیش از 900 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده اند.

بیشتر برق در تاجیکستان در نیروگاه های آبی تولید می شود.

TajikistanToday on Facebook:
https://www.facebook.com/tajikistantoday.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s