حمایت اروپا از توسعه پایدار در آسیای میانه

TajikistanToday.Com(Persian),فدریکا موگرینی» دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی از برنامه این اتحادیه برای حمایت از محیط زیست، اقدامات اقلیمی، تولید و مصرف پایدار انرژی، برابری جنسیتی، مبارزه با تروریسم و آموزش در آسیای مرکزی خبر داد.
فدریکا موگرینی در دیدار با وزاری امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی گفت که راهبرد جدید اتحادیه اروپا ما را قادر می سازد تا به همراه کشورهای آسیای مرکزی با چالش های پیش رو در زمینه توسعه پایدار و تنوع اقتصادی، تقویت جامعه مدنی و حقوق بشر مواجه شویم و با کمک های تخصصی و پشتیبانی مالی آنها را حل و فصل کنیم.
موگرینی افزود: پویایی مثبت منطقه‌ای در آسیای مرکزی و تقاضای همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا فرصت مهمی برای همکاری نزدیک تر و قوی‌تر به شمار می‌رود.
در این نشست که در «بیشکک» پایتخت قرقیزستان برگزار شده بود وزیران امور خارجه تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان بار دیگر بر تعهدات مشترک خود برای همکاری قدرتمند، متنوع و پیشرو که بر پایه پویایی مثبت و منافع متقابل قوی بین دو منطقه است، تاکید کردند.
آنها همچنین تعهد خود را برای همکاری در دستیابی به صلح، امنیت، حقوق بشر، دموکراسی و توسعه پایدار با احترام کامل به قوانین بین‌المللی اعلام کردند.
شرکت کنندگان همچنین بر اهمیت حمایت از حضور افغانستان در طرح‌های همکاری‌ آسیای مرکزی و تقویت ارتباط بین این کشورها و افغانستان تاکید کرده‌اند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s