دعوت دانشمند تاجیک برای حفظ زبان فارسی-تاجیکی در بخارا

TajikistanToday.Com(Persian),دانشمند تاجیک مقیم قزاقستان معتقد است برای زنده ماندن و حفظ زبان فارسی-تاجیکی در بخارا به حمایت دولت ازبکستان و اهتمام عموم تاجیک زبانان به ویژه فرهیختگان این کشور نیاز است.
دکتر صفر عبد الله، دانشمند تاجیک رشته ادبیات که سالهاست در قزاقستان به سر می برد، برای حفظ اصالت زبان فارسی در سطح کشورهای منطقه تلاش می کند. وی با انتشار مطلبی در فیسبوک تاکید کرده است که برای از بین نرفتن مبانی علمی و دانشگاهی زبان فارسی تاجیکی در مناطقی مانند بخارا که خاستگاه زبان و ادب است، به عمل کردن نیاز است، نه حرف و سخن اضافی.
این دانشمند برجسته که در گذشته در موسسه های علمی تاجیکستان فعالیت داشته است و تالیفات فراوانی در رشته ادبیات دارد، به عضویت رسمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز پذیرفته شده است، وی از فرهنگیان و آگاهان تاجیک زبان ساکن در تمام مناطق ازبکستان خواسته است تا فرزندان خود را برای تحصیل در دانشکده فلولوژیک دانشگاه دولتی بخارا تشویق و اعزام کنند.
اخیرا مقامات ازبکستان به بازگشایی این دانشکده اقدام کردند، اما متصدیان امور از تعداد کم داوطلبان تحصیل در این موسسه ابراز نگرانی و خطر کردند.
بخارا در کنار سمرقند به عنوان دو کانون اصلی زبان فارسی و تاجیکی آسیای میانه مطرح بود، اما سیاست ضد تاجیکی دوران شوروی و ریاست جمهوری اسلام کریم آف ، زمام دار پیشین ازبکستان که این دو شهر تاریخی در قلمرو آن واقع است، موجب تنگ شدن جایگاه زبان مادری اکثر ساکانان بومی شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s