معاملات تجاری تاجیکستان با بیش از ۱۰۰ کشور جهان

TajikistanToday.com(Persian),وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اعلام کرد که این جمهوری طی شش ماه امسال با 100 کشور جهان به مبلغ 2 میلیارد و 136 میلیون دلار معاملات تجاری داشته است.
به نقل از سامانه وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، حجم عمومی معاملات تجارت این جمهوری  طی 6 ماه سال  جاری به 2 میلیارد  و 136 میلیون دلار رسید که در مقایسه  با  دوره مشابه سال قبل  نزدیک  به 78 میلیون دلار بیشتر می باشد.
طی این مدت به  تاجیکستان 1 میلیارد و 566  میلیون دلار کالا  وارد شده  و از این کشور به  خارج  576 میلیون  دلار محصولات  صادر گردیده است که  نزدیک  به 1 میلیارد  دلار به  نفع  واردات  می باشد.   طی 6  ماه  سال جاری، روسیه با 493  میلیون دلار حجم تجارت خارجی با  تاجیکستان، مهم ترین شریک این کشور باقی مانده است.
قزاقستان با 426  میلیون دلار در ردیف  دوم  و چین با 290  میلیون دلار در مقام  سوم  قرار گرفته اند.
همچنین ترکیه  با 191 میلیون دلار و  ازبکستان با 167 میلیون دلار در ردیف بعدی شریکان تجاری  تاجیکستان طی 6  ماه  سال جاری  واقع  شده اند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s