جشن فراورده های کشاورزی در جمهوری تاجیکستان

TajikistanToday.com(Persian),نامگذاری جشن سیب و انگور در تاجیکستان به دستور رئیس جمهور این کشوررسمی اعلام شد.
براساس دستوررییس جمهوری تاجیکستان دراین کشورنامگذاری دو جشن با نامهای سیب وانگوررسمی شد. به نقل ازخبرگزاری دولتی حاور، ریاست جمهوری محترم امام علی رحمان با ابلاغ دو دستور درتاریخ 17 اوت سال جاری برگزاری جشن سیب و انگوردر تاجیکستان را رسمی اعلام کرد.
براساس فرمان نخست رییس جمهوری تاجیکستان ،همه ساله در این کشوراز سومین شنبه اغازماه اوت به عنوان روز جشن سیب از کشاورزان تجلیل خواهد شد.
همچنین براساس فرمان دیگر رییس جمهوری محترم این کشور همه ساله سومین شنبه از اغازماه سپتامبرنیزروزجشن انگور نام گذاری شده است.
مقامات حکومتی درتاجیکستان معتقدند که این اقدام موجب حمایت از کشاورزان و تشویق آنان برای تولید میوه هایی با کیفیت بهتردراین کشور خواهد شد.
این درحالی است که قبلا درتاجیکستان روزهایی ازسال به عنوان جشن عسل و خربزه نام گذاری شده اند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s